Odrzucaj schematy

Programista nie jest coachem, ale czasem ma wartościowe przemyślenia lub interesująco odbiega od normy. Piszę o przekraczaniu granic i samego siebie oraz rzeczach inspirujących.